Malé vodné elektrárne trošku inak

Vybrali sme sa cestou s cieľom zmeniť zlú povesť malých vodných elektrární (MVE). V rámci vlastných projektov sa vždy snažíme o ich integrovanie do životného prostredia v najväčšej možnej miere, prípadne o minimalizáciu negatívneho vplyvu MVE na životné prostredie nie len počas výstavby, ale aj počas prevádzky. Všetky už nami realizované a pripravené projekty vznikli a budú vznikať v tomto duchu.

Zaujímavosti o ktorých ste možno ani nevedeli

0
Garantovaná účinnosť
systému MVE
0
Poprúdová migrácia rýb
bez poranenia
0
Samočistiace
vtokové hrablice
0
Bezkonkurenčná prevádzková spoľahlivosť

Komplexnosť akú inde nenájdete

Sme výnimoční v komplexnosti ponúkaných služieb. Zastrešujeme činnosti od inžinierskych prác, cez výrobu jednotlivých komponentov MVE až do ich kompletnej realizácie, aby Vám prevádzka MVE priniesla menej starosti a viac radosti.

Ing. Szilárd Kovács

Spoluzakladateľ spoločnosti

viac informácií

Čo o nás hovoria naši partneri

Vybrali sme sa cestou s cieľom zmeniť zlú povesť malých vodných elektrární so snahou o zachovanie udržateľného rozvoja pri výstavbe a prevádzke MVE.

ING. CSABA KOZSÁRSpoluzakladateľ spoločnosti

Realizácia najekologickejšej MVE na Slovensku

Z pohľadu migrácie rýb sa nám v rámci projektu MVE Čoltovo podarilo zrealizovať najekologickejšiu malú vodnú elektráreň na Slovensku.
Výkopové práce
Usporiadanie balvanov v rybovode
Výroba šnekovej turbíny
Vyloženie šnekovej turbíny na mieste realizácie MVE
Prvé zaplavenie rybovodu
MVE Čoltovo v plnej prevádzke

Naši hlavní partneri

Spoločnosť KRAFT-ON Global, s. r. o. spolupracuje s mnohými významnými partnermi, ktorí prispievajú k zabezpečeniu tých najkvalitnejších služieb v oblasti MVE.
SMZ Kunová Teplica
Siemens
VONSCH s.r.o.
SKF
Chesterton
Bursa

Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať!