MVE Čoltovo v plnej prevádzke

Zatiaľ najvýkonnejšia malá vodná elektráreň so šnekovou vodnou turbínou na Slovensku s inštalovaným výkonom 90kW, ktorá tento výkon do siete skutočne aj dodáva.