O spoločnosti

Pár slov o nás

Kto sme

Zámerom založenia našej firmy pod názvom KRAFT-ON Global, s. r. o. bolo postaviť a prevádzkovať vlastnú malú vodnú elektráreň v obci Čoltovo. Výsledok z každého pohľadu prekonal očakávania. Z pohľadu migrácie rýb sa podarilo realizovať najekologickejšiu malú vodnú elektráreň na Slovensku. Merania nami navrhnutej a vyrobenej šnekovej turbíny počas prevádzky preukázali vysokú účinnosť a prevádzkovú spoľahlivosť, ktorá svedčí o vysokej úrovni výrobnej kvality.

Ďalší rozvoj firmy sa zakladá na osvedčenej spolupráci našich externých aj interných odborníkov. Subdodávatelia komponentov nami vyrobených technologických zariadení sú preskúšané, spoľahlivé a s dobrými referenciami disponujúce firmy, ktorých sme vybrali na základe dôsledného hľadania. Na ich spoluprácu sa vieme neustále spoľahnúť.

Vybrali sme sa cestou s cieľom zmeniť zlú povesť malých vodných elektrární so snahou o zachovanie udržateľného rozvoja pri výstavbe a prevádzke MVE.

ING. CSABA KOZSÁRSpoluzakladateľ spoločnosti

Prečo si vybrať práve nás

Komplexnosť akú nikde inde nenájdete

Sme výnimoční v komplexnosti nami ponúkaných služieb. Zastrešujeme procesy od inžinierskych činností cez výrobu jednotlivých komponentov MVE až do ich kompletnej realizácie a uvedenia do prevádzky.

Garancia

V plnom rozsahu ručíme za kvalitu nami dodaných produktov a služieb formou rôznych druhov garancií.

Špecialisti v oblasti malých vodných elektrární

Špecializujeme sa na ponúkanie služieb v oblasti malých vodných elektrární, nech sa jedná o technologickú alebo stavebnú časť. Prednostne sa zaoberáme s výrobou šnekových vodných turbín, hradiacích mechanizmov ako haťové klapky alebo stavidlá, s dodávkou stavebnej častí MVE, prípadne s kompletnou rekonštrukciou MVE.

Poradíme Vám

Pomôžeme Vám pri výbere vhodnej lokality na výstavbu MVE, navrhneme technológiu pre dosiahnutie optimálnej ročnej produkcie elektriny, konzultujeme s Vami možnosti nahradenia už existujúcej výrobnej technológie šnekovou vodnou turbínou, aby prevádzka MVE Vám priniesla menej starostí a viac radostí.

Naši hlavní partneri

VONSCH s.r.o.
SMZ Kunová Teplica
SKF
Siemens
Chesterton
Bursa