Prvé zaplavenie rybovodu

Unikátnosťou rybovodu sú kľudové zátoky rozmiestnené v pravidelných vzdialenostiach pre odľahčenie migrácie rýb.