Hradiace konštrukcie a mechanizmy

Klapkový uzáver hate

Hradiace konštrukcie slúžia na prehradenie toku a tým umožnia využiť potenciálnu energiu vody. Pozvárané sú prevažne z oceľových elementov do pevného celku a sú poháňané mechanickým alebo hydraulickým spôsobom. Klapkový uzáver hate patri medzi najpoužívanejšie druhy haťových uzáverov.

Podrobnosti

Klapkový úzáver hate je pozváraný z výpalkov a valcovaných plechov do robustnej konštrukcie, tým odolá nie len hydrostatickému tlaku vody, ale aj nárazom plavenín a ďalším vplyvom. Je zachytený na svojej spodnej časti umiestnených kĺznych ložiskách, a sklápa sa okolo osi týchto ložísk. Držiaky ložísk sú zabetónované do telesa hate. Klapkové uzávery sú prevažne poháňané hydraulickým valcom a hydromotorom. Na tesnenie haťových klapiek sa používajú špeciálne tvarované prahové a bočné tesniace materiály, pomocou ktorých vieme dosiahnuť takmer dokonalú vodotesnosť, čo je veľmi dôležité hlavne v období malých prietokov.

Výrobné možnosti pre jednu jednotku

Šírka hradenia: 3 m – 20m
Výška hradenia: 0,5 m – 4 m
Pohon: hydraulický valec a hydromotor / zdvižná prevodovka

Stavidlový uzáver

Podrobnosti

Stavidlový uzáver väčšinou slúži na uzatvorenie vtoku do turbín, na prepúšťanie štrkov z nádrže MVE alebo na núdzové prepúšťanie vôd. Vo výnimočných prípadoch sa môže aplikovať ako hradiaca konštrukcia hate. Pozostáva z veľkoplošnej rovnej oceľovej tabule na strane vzdutia a z priečnych a zvislých výstuh na voľnej strane.

Klapkový vs. stavidlový uzáver

Hlavný rozdiel v porovnaní s klapkovým uzáverom je v spôsobe pohonu a v smere pohybu  hradiacej konštrukcie. Stavidlový uzáver sa posúva po zvislej trati prostredníctvom ložiskovaných kladiek, ktoré sú vedené oceľovými profilmi zabetónovanými do bočných pilierov hate. Ako pohon stavidiel môžu slúžiť zdvižné prevodovky so závitovými tyčami, respektíve hydraulické valce s hydromotorom. Za takmer dokonalú vodotesnosť ručí systém bočných a prahových tesnení.

Výrobné možnosti pre jednu jednotku

Šírka hradenia: 1 m – 8 m
Výška hradenia: 1 m – 4 m
Pohon: hydraulický valec a hydromotor / zdvižná prevodovka

Porovnanie bežných haťových konštrukcií

Parameter Klapka Vak Poznámka
Robustnosť x Veľmi masívna oceľová konštrukcia.
Odolnosť voči vandalizmu x Klapkový uzáver je ľudskou silou prakticky nepoškoditeľný.
Hradiaca výška x Klapkový uzáver umožní oveľa väčšie hradiace výšky.
Obstarávacia cena x Cena nami dodaných klapkových uzáverov je porovnateľná s cenou vakovej hate, hlavne v kontexte ďalších výhod klapkových uzáverov.
Prevádzková spoľahlivosť x Vysoká – kvôli jednoduchosti, robustnosti a odolnosti voči vandalizmu.
Životnosť x Životnosť klapkových uzáverov je nad 30 rokov, ktorú je možné vhodnými opatreniami predĺžiť.
Začlenenie do ŽP x Vaková hať svojimi oblími tvarmi lepšie zapadá do okolitého prostredia.