Rekonštrukcia vodných elektrární

Rekonštrukcia malých vodných elektrární

V minulosti sa veľa ľudí snažilo postaviť malú vodnú elektráreň priekopníckym spôsobom, podľa svojich najlepších vedomostí. Keď tomu dodáme, že pred 15.-20. rokmi sa dalo dostať len k zlomku informácií v porovnaní s dnešnou dobou, dáva to ešte väčšiu hodnotu dodnes fungujúcim MVE. Doba a technológie sa však vyvíjajú nepretržite. Čo sa v minulosti  považovalo za moderné a spoľahlivé, dnes už tým nemusí byť.

Ak vlastník existujúcej MVE predpokladá, že by zo svojho terajšieho zdroja vedel vyťažiť viac, alebo  ho už prestalo baviť neustále čistenie jemných česlí a výmena ložísk, nech sa obráti na nás!

Naša firma Vám pomôže navrhnúť technológiu pre dosiahnutie optimálnej ročnej produkcie elektriny, konzultujeme s Vami možnosti nahradenia už existujúcej výrobnej technológie šnekovou vodnou turbínou, aby Vám prevádzka MVE priniesla menej starostí a viac radostí.