Rekonštrukcia malých vodných elektrární

V minulosti sa veľa ľudí snažilo postaviť malú vodnú elektráreň priekopníckym spôsobom, podľa svojich najlepších vedomostí. Keď tomu dodáme, že pred 15.-20. rokmi sa dalo dostať len k zlomku informácií v porovnaní s dnešnou dobou, dáva to ešte väčšiu hodnotu dodnes fungujúcim MVE. Doba a technológie sa však vyvíjajú nepretržite. Čo sa v minulosti  považovalo za moderné a spoľahlivé, dnes už tým nemusí byť.

Ak vlastník existujúcej MVE predpokladá, že by zo svojho terajšieho zdroja vedel vyťažiť viac, alebo  ho už prestalo baviť neustále čistenie jemných česlí a výmena ložísk, nech sa obráti na nás!

Naša firma Vám pomôže navrhnúť technológiu pre dosiahnutie optimálnej ročnej produkcie elektriny, konzultujeme s Vami možnosti nahradenia už existujúcej výrobnej technológie šnekovou vodnou turbínou, aby Vám prevádzka MVE priniesla menej starostí a viac radostí.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close