Šnekové vodné turbíny pre elektrárne

Princíp činnosti

Šneková vodná turbína je konštrukčne veľmi podobná šnekovému čerpadlu, len s opačným smerom toku energie.

Ako to funguje

Voda priteká voľne a svojou hmotnosťou pôsobí na zakrivené listy šnekovej turbíny. Vznikajúci rotačný pohyb sa prostredníctvom pružnej čapovej spojky odovzdá do prevodovky, z ktorej pokračuje ďalej do generátora. Asynchrónny generátor zabezpečí transformáciu rotačnej kinetickej energie na elektrickú energiu, tým je splnený účel technologického zariadenia. Cesta elektrickej energie z generátora pokračuje silovým vodičom do riadiaceho rozvádzača, ktorý má za úlohu upraviť kvalitu vyrobenej elektriny na distribučnými spoločnosťami požadovanú úroveň. Je vybavený potrebnými prístrojmi a ochranami pre správnu a bezpečnú prevádzku technologického zariadenia. Riadiaci rozvádzač slúži tiež na maximalizáciu vyrobenej elektriny pri daných prietokových pomeroch. Pomocou svojho dotykového displeja (resp. PC alebo mobil) rozvádzač tvorí jediné rozhranie medzi technologickým zariadením a bežnou obsluhou. Z riadiaceho rozvádzača cesta vyrábanej elektriny pokračuje priamo, alebo prostredníctvom trafostanice na distribučnú sieť.

Výrobné možnosti pre jednu jednotku

Typ: Zabetónovaný / samonosný oceľový žľab
Nominálna hĺtnosť: 0,5 – 16,5 m3 / s
Nominálny spád: 1 – 10 m (hospodárne od 1,5 m)
Nominálny elektrický výkon: 5 – 500 kW
Priemer turbín: 0,8 m – 5 m
Počet listov: 3 – 5
Rozsah regulácie otáčok: 0 – 125 %
Nominálna účinnosť turbíny: 89% (rentabilne)
Nominálna účinnosť systému: 80% (rentabilne)

Porovnanie účinnosti vodných turbín

Účinnosť

  • Šneková vodná turbína
  • Kaplanova turbína
  • Francisova turbína
  • Vodné koleso
  • Bánkiho turbína

Zabetónovaný žľab

Samonosný oceľový žľab

Porovnanie vodných turbín

Parameter Šneková turbína Kaplanova turbína Poznámka
Účinnosť x Účinnosť šnekovej turbíny do 90%, kaplanovej turbíny do 93%
Ročná výroba elektriny x Vyššia u šnekovej turbíny, vďaka prevádzkovej spoľahlivosti a rovnomernosti účinnostnej krivky.
Spoľahlivosť, plaveniny x Absencia čistiaceho zariadenia a jemných česlí.
Údržba x Zriedkavá kontrola prevádzkových parametrov
Obstarávacia cena x Pri šnekovej turbíne je obstarávacia cena nižšia o 20% – 40%
Stavebné náklady x Pri šnekovej turbíne je jednoduchšia stavebná konštrukcia o 20% – 30%
Časová náročnosť výstavby x V prípade kompaktnej šnekovej turbíny je čas montáže len niekoľko dní.
Námraza x Pri dlhodobom poklese vonkajšej teploty pod -15 °C sa môže objaviť námraza. Eliminácia krytom.
Priechodnosť pre ryby x Šneková turbína umožní poprúdovú migráciu rýb bez ich úrazu.
Hlučnosť x Mimo obytnej zóny nerobí problém, v opačnom prípade sa to eliminuje krytom.
Regulovateľnosť x Pomocou frekvenčného meniča v rozsahu otáčok 0 – 125 %.