Usporiadanie balvanov v rybovode

Vyniklé parametre rybovodu sa dosiahli presne špecifikovaným umiestnením balvanov. Jednotlivé balvany vážia okolo 1t a sú uložené do betónu s presnosťou niekoľko cm.