Výroba šnekovej turbíny

Vzhľadom na charakter danej stavby sme navrhli a vyrobili kompaktnú šnekovú turbínu so samonosným oceľovým žľabom. Takéto usporiadanie má tú výhodu, že okrem riadenia obsahuje všetky prídavné technické zariadenia pre výrobu elektrickej energie a tým značne zrýchli proces inštalácie.